Oferta


Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu jest samodzielną jednostką organizacyjną powiatu. Dom jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W Domu świadczona jest całodobowa, specjalistyczna opieka dla 59 osób przewlekle somatycznie chorych i 45 osób w podeszłym wieku. Dom zapewnia dostęp do bazy rehabilitacyjno-terapeutycznej, socjalnej oraz medycznej. Instytucja posiada własne miejsce kultu religijnego, w którym odprawiane są Msze Święte.

Dysponuje pokojami 1, 2, 3 i 4 osobowymi w których znajdują się łazienki. Każde z pomieszczeń wyposażone jest w system wczesnego wykrywania pożaru oraz radiowęzeł. Ponadto na terenie Domu znajduje się instalacja oddymiania. Do transportu mieszkańców i posiłków wykorzystywana są winda osobowa oraz winda towarowa.

Każdy z naszych mieszkańców otoczony jest indywidualną troską, dzięki czemu czuje się ważny i potrzebny. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa oraz stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Kontakt

Skip to content