Dofinansowania


W 2020 r trzykrotnie aplikowaliśmy o środki w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym

pn. „Lepsze jutro” Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” PO WER Łącznie w ramach trzech złożonych wniosków pozyskaliśmy 560 472,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników już zatrudnionych, bezpośrednio pracujących z osobami wymagającymi wsparcia.

Tą forma wsparcia objętych zostało 47 pracowników przez okres trzech miesięcy VII-IX 2020

Środki ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji, personelu medycznego, pensjonariuszy i ich opiekunów.

Zakupiliśmy rękawiczki nitrylowe, maski ochronne z FPP2 maseczki jednorazowe, odzież jednorazowa, fartuchy jednorazowe/barierowe, kombinezony ochronne, płyny do dezynfekcji rak, myjki z żelem czyszczącym, chusteczki czyszcząco -dezynfekujące

Sprzęt i wyposażenie związane z walka z Covid-19

Ta forma wsparcia pozwoliła na wyposażenie Domu w ozonatory powietrza, dekontaminatory/jonizatory powietrza, lampy bakteriobójcze, maty dezynfekcyjne, bramki do bezdotykowego pomiaru temperatury, stojaki kompaktowe do bezdotykowej dezynfekcji rak, łóżka rehabilitacyjne z szafkami przyłóżkowymi, parawany medyczne, wózki do transportu brudnej i czystej bielizny, dodatkowe komplety pościeli, wózek zabiegowy

Sprzęt do wyposażenia i obsługi izolatek

Forma ta umożliwiła zakup kolejnych łóżek rehabilitacyjnych z materacem, pościel jednorazową, koncentratory tlenu, wózki toaletowe, ssaki elektryczne, pulsoksymetry, inhalatory elektryczne, ciśnieniomierze, termometry bezdotykowe

Dotacja celowa z budżetu państwa w roku 2021

Informujemy, że Wojewoda Podkarpacki przekazał dla Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu dotację celową pochodzącą z budżetu w kwocie 39 427,00 zł. z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS- CoV-2, tj. na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia. Składamy serdeczne podziękowania.

Kontakt

Skip to content