Dział Opiekuńczo Terapeutyczny


W tym dziale zatrudnieni są pracownicy bezpośrednio zajmujący się opieką nad mieszkańcem, są to: pielęgniarki, opiekunowie, pokojowe, dietetyk, pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi oraz fizjoterapeuci. Pracownicy tego działu zajmują się codzienną pielęgnacją rehabilitacją oraz opieką nad mieszkańcami.

Mieszkańcami domu są osoby w podeszłym wieku oraz przewlekle chorzy, borykający sie z różnymi problemami zdrowotnymi, dla których pracownicy działu świadczą kompleksową pomoc. Jednym z ważniejszych zadań pracowników Działu- terapeutów zajęciowych jest organizowanie czasu wolnego naszych mieszkańców. Mieszkańcy naszego Domu oprócz dostępu do prasy, książek, telewizji maja możliwość czynnego udziału w zajęciach terapeutycznych i relaksacyjnych, min imprezy integracyjne, programy poetycko-muzyczne. W naszym Domu odbywają sie również cyklicznie imprezy imieninowe, urodzinowe, oraz spotkania z młodzieżą z zaprzyjaźnionych szkół, które występują z różnymi programami artystycznymi.

Pracownicy działu posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki. Specjaliści pracy socjalnej pomagają mieszkańcom w załatwianiu wszystkich niezbędnych spraw, na bieżąco starają się rozwiązywać problemy mieszkańców.

Mieszkańcy mają do dyspozycji jadalnie, świetlicę wyposażoną w sprzęt audiowizualny oraz telewizję satelitarną, mają do dyspozycji kuchenkę podręczną, w której mogą zaspakajać swoje potrzeby kulinarne. Usługi zdrowotne świadczone są przez Centrum Medyczne Medyk w Dębicy.

W razie potrzeby skorzystania z usług specjalisty, mieszkańcy maja zapewniony transport i opiekę do poradni specjalistycznych zarówno w miejscowym ZOZ Dębica jak i w poradniach w Mielcu, Rzeszowie czy w Tarnowie .

Terapia zajęciowa

Celem terapii zajęciowej jest zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej poprzez zachęcanie do aktywności fizycznej i umysłowej, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Zróżnicowany zakres zajęć daje mieszkańcom możliwość pożytecznego spędzania czasu. W Domu Pomocy Społecznej mieszkańcy mają możliwość korzystania z zajęć terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych możliwości oraz zainteresowań. Uwzględnia się predyspozycje fizyczne, psychiczne, zdrowotne oraz indywidualne potrzeby i zainteresowania. W ramach terapii zajęciowej organizowane są także spotkania okolicznościowe, podczas których mieszkańcy mogą wspólnie spędzić czas, integrując się. Każdy z mieszkańców ma możliwość uczestnictwa w terapii indywidualnej prowadzonej przez pracowników wchodzących w skład ZOT. Forma terapii indywidualnej dostosowana jest do stanu zdrowia i możliwości mieszkańca.

Pracownia wyposażona jest miedzy innymi w kurtynę światłowodową do fototerapii, przyrządy służące stymulacji wzroku i słuchu oraz gry logiczne stymulujące orientację w przestrzeni, spostrzegawczość, wyobraźnię oraz ćwiczą pamięć. Do dyspozycji mieszkańców jest sala dziennego pobytu, biblioteka, oranżeria wyposażona w telewizor, sofy, fotele, ławy oraz kuchnia dla indywidualnych potrzeb mieszkańców i zajęć kulinarnych. W sezonie wiosenno- letnim użytkowany jest taras wyposażony w krzesła, ławki, stoły i parasole chroniące przed słońcem. Potrzeby duchowe zaspokajane są w kaplicy.

W ramach terapii zajęciowej realizowane są zajęcia z zakresu:

Rękodzieła artystycznego

W czasie których powstają kompozycje, stroiki oraz ozdoby wielkanocne i bożonarodzeniowe. Wykonywane są także drobne upominki na spotkania integracyjne odbywające się w DPS m.in. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Walentynek, Dnia Matki, Dnia Ojca

Krawiectwa

W czasie których mieszkańcy tworzą obrazy na płótnie wykorzystując technikę haftu krzyżykowego i richelieu. W okresie świątecznym w ramach zajęć krawieckich powstają kartki okolicznościowe metodą haftu matematycznego.

Ogrodnictwa

W ramach tych zajęć mieszkańcy dbają o kwiaty, roślinność w budynku i na zewnątrz. Wykonują wszelkie niezbędne czynności związane z pielęgnacją roślin, które następnie wykorzystywane są do bukietów zdobiących kaplice i pomieszczenia domu oraz wręczane podczas uroczystości okazjonalnych. Możemy pochwalić sie pięknym ogrodem różanym pielęgnowanym od lat przez przewodniczącą rady mieszkańców.

Pracy na komputerze

Podczas których redagowane, edytowane oraz drukowane są życzenia i koperty na kartki świąteczne i okolicznościowe. W ramach tych zajęć aktualizowana jest również strona internetowa poprzez pisanie notatek i dodawanie zdjęć związanych z aktualnymi wydarzeniami.

Muzykoterpi

Podczas zajęć uczestnicy śpiewają przy akompaniamencie pianina i gitary. Piosenki dostosowane ąa tematycznie do aktualnego okresu świątecznego lub świąt narodowych i patriotycznych. Dodatkowo mieszkańcy mają możliwość doskonalenia umiejętności gry na zróżnicowanych instrumentach perkusyjnych takich jak: tamburyn, tamburyn z membraną, trójkąt, drewniane marakasy, guiro z tarką, tonbloki, pudełko akustyczne, kastaniety, klawesyn, shaker metalowy.

Gospodarstwa domowego

Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach kulinarnych, w czasie których angażują się w przygotowywanie m.in. ciast, ciastek, deserów, gofrów, zapiekanek, frytek i innych przysmaków na spotkania okazjonalne oraz integracyjne (zabawa karnawałowa, dzień babci i dziadka, dzień kobiet, tłusty czwartek itp.). W sezonie letnim włączają się w przygotowywania grilla lub ogniska.

Praca socjalna

Pracownicy socjalni wspierają mieszkańców w sprawach socjalno – bytowych już od momentu wydania decyzji kierującej do DPS. Praca socjalna jako działalność o charakterze pomocowym to również poradnictwo w zakresie samego przyjęcia i kierowania do Domu. To właśnie pracownik socjalny tuż po przyjęciu bierze aktywny udział w procesie adaptacji nowo przyjętego mieszkańca, pomagając w dopełnianiu wszelkich formalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Wraz z personelem Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego, pracownik socjalny przejmuje pełną odpowiedzialność za rozpoznanie potrzeb, życzeń, ale także problemów nowo przybyłego mieszkańca.

Dietetyk

Dietetyk przygotowuje w porozumieniu z kierownikiem działu oraz w oparciu o zalecenia lekarskie ,jadłospisy dekadowe, które uwzględniają nawyki żywieniowe mieszkańców, jednak przede wszystkim uwagę zwraca się na odpowiedni dobór produktów, które dostarczają określoną normami wartość kaloryczną i odpowiednia ilość składników odżywczych i minerałów.

W związku z wielochorobowością mieszkańców dietetyk opracowuje jadłospis z podziałem na diety: dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Kontakt

Skip to content