Dział Księgowości


Dział księgowości odpowiedzialny jest za gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Do jego zadań należy sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, sporządzanie listy płac, rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Kontakt

Skip to content