Dział Gospodarczy i Obsługi


Działania Działu Gospodarczego i Obsługi koncentrują się na realizacji zadań zapewniających w szczególności:

-utrzymanie technicznej sprawności budynków instalacji, maszyn i urządzeń

- utrzymanie porządku i czystości na terenie zarządzanej nieruchomości ,

-dowozu mieszkańców na badania lekarskie, konsultacje oraz w celu załatwiania ich życiowych potrzeb,

- przygotowanie posiłków dla mieszkańców,

-zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i personelu ,

-zapewnienie ochrony mienia tutejszego Domu

-prowadzenie gospodarki wodno- ściekowej i gospodarki odpadami,

-zaopatrywanie w maszyny i urządzenia, części i materiały eksploatacyjne.

W dziale zatrudnieni są : kierowca, konserwator, panie kucharki, magazynier.

Kontakt

Skip to content