XIV Powiatowy konkurs na pisankę ludową i plastykę obrzędową

Skip to content