DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W PARKOSZU


Dom przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2024 roku wynosi 5852,93 PLN Ustalony Zarządzeniem Starosty Powiatu Dębickiego nr 9/2024 z dnia 22 lutego 2024r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2024 roku, poz. 1192.

parallax background
O NAS

Poznaj historię
naszego domu.

170 lat temu właścicielem naszego dworu była Salomea Bobrownicka. Dwór otaczały zabudowania dworskie, drewniane budynki gospodarcze i trzy hektarowy park. Kolejni właściciele to Felicja Bobrownicka, Karol i Maria Prokopowie, Olimpia Dąbrowska.


Oferta Domu

Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu jest samodzielną jednostką organizacyjną powiatu.

Dom jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. W Domu świadczona jest całodobowa, specjalistyczna opieka dla 59 osób przewlekle somatycznie chorych i 45 osób w podeszłym wieku.

Aktualności

11 lipca 2024
Ognisko integracyjne
5 lipca 2024
Odpust w Tuchowie
25 czerwca 2024
Wyjazd do Domu Pomocy Społecznej w Rudzie

Kontakt

Skip to content