DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W PARKOSZU


Dom przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2022 roku wynosi 4200,35 PLN Ustalony Zarządzeniem Starosty Powiatu Dębickiego nr 7/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 21 lutego 2022 roku, poz. 788.

parallax background
O NAS

Poznaj historię
naszego domu.

170 lat temu właścicielem naszego dworu była Salomea Bobrownicka. Dwór otaczały zabudowania dworskie, drewniane budynki gospodarcze i trzy hektarowy park. Kolejni właściciele to Felicja Bobrownicka, Karol i Maria Prokopowie, Olimpia Dąbrowska.


Oferta Domu

Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu jest samodzielną jednostką organizacyjną powiatu.

Dom jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. W Domu świadczona jest całodobowa, specjalistyczna opieka dla 59 osób przewlekle somatycznie chorych i 45 osób w podeszłym wieku.

Aktualności

15 kwietnia 2022
Wesołego Alleluja
12 kwietnia 2022
XIV Powiatowy konkurs na pisankę ludową i plastykę obrzędową
9 marca 2022
Dzień Kobiet

Kontakt

Skip to content