DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W PARKOSZU


Dom przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 roku wynosi 3795,30 PLN Ustalony Zarządzeniem Starosty Powiatu Dębickiego nr 6/2021 z dnia 12 lutego 2021 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2021 roku, poz. 740.

parallax background
O NAS

Poznaj historię
naszego domu.

170 lat temu właścicielem naszego dworu była Salomea Bobrownicka. Dwór otaczały zabudowania dworskie, drewniane budynki gospodarcze i trzy hektarowy park. Kolejni właściciele to Felicja Bobrownicka, Karol i Maria Prokopowie, Olimpia Dąbrowska.


Oferta Domu

Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu jest samodzielną jednostką organizacyjną powiatu.

Dom jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. W Domu świadczona jest całodobowa, specjalistyczna opieka dla 59 osób przewlekle somatycznie chorych i 45 osób w podeszłym wieku.

Aktualności

24 grudnia 2021
Wesołych Świąt
8 grudnia 2021
MotoMikołaje 2021r.
5 października 2021
Powitanie jesieni – święto pieczonego ziemniaka

Kontakt

Skip to content